Wettelijke Informatie

U bevindt zich momenteel op de website van Club Med Recruiting: Clubmedjobs.nl


SITE INFORMATIE

Eigenaar van de website:

Naamloze vennootschap volgens Frans Recht met Raad van Bestuur en Raad van Commissarisen met een kapitaal van 121.000.304 € - 572 185 684 RCS Paris
LICENTIENUMMER LI 075 95 0333
HANDELSREGISTER Parijs 572185684
BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING, polisnummer AA.992.497
GARANTIEFONDS APS, 15 avenue Carnot - F-75017 Paris
 


GENERALI ASSURANCES IARD
7 Boulevard Haussmann
75456 Paris, Cedex 09.
N° RCP AA.992.497

Design / Productie :

TBWA/Corporate : Grafisch ontwerp en technische ontwikkelingen

Website hosting :

CERTILIENCE SARL,
Au capital de 47500 Euros
513, rue de Sans Souci-69760 Limonest-Frankrijk
 

GEGEVENSBESCHERMING:Volgens de Franse wet nummer 78-17 van 6 januari 1978 inzake de automatische registratie van persoonsgegevens, heeft u recht op inzage of wijziging van uw persoonlijke gegevens. U kunt dit recht uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar:

CLUB MEDITERRANEE
SERVICE RH : administrateur clubmedjobs
132, rue BOSSUET
69458 Lyon Cedex 06
Frankrijk
Par e-mail:
cmjobs.support@clubmed.com

Gelieve er rekening mee te houden dat de website een cookie inplant die als doel heeft om de informatie van de website-gebruiker op te slaan zodat deze bij een volgend bezoek automatisch naar de website of pagina wordt geleid die hij of zij bij het eerste bezoek heeft bezocht.

Copyright
 

Alle gegevens, tekst, informatie, beelden, foto's of andere inhoud op deze site is onderworpen aan bescherming volgens het recht van intellectuele eigendom. Daarom kunnen gebruikers deze elementen alleen voor prive-doeleinden (familiekring) en onder voorbehoud niet aan deze elementen te veranderen.verantwoordelijkheid:

Alle foto's en documenten ter illustratie van de producten die worden aangeboden op deze site zijn niet contractueel en kunnen zich niet bezig de verantwoordelijkheid van Club Med.

L'utilisateur s'engage à ne transmettre sur ce site aucune information pouvant entraîner une responsabilité civile ou pénale et s'engage à ce titre à ne pas divulguer via ce site des informations illégales, contraires à l'ordre public ou diffamatoires.


Hyperlink:

De implementatie van een hyperlink naar een deel van de site www.clubmedjobs.nl is strikt verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming van Club Med.

Club Med is niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, informatie, producten en informatie aangeboden via de websites waarnaar hyperlinks worden gemaakt. In het bijzonder, de Club Med aanvaardt geen aansprakelijkheid voor websites waarvan de gegevens niet voldoen aan de toepasselijke wet-en regelgeving.

De website van Club Med is verklaard aan de CNIL (Commissie Informatique et Libertes) instantie die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in Frankrijk. Bovendien is Club Med nauwlettend gevolgd naleving van de beschermende bepalingen met betrekking tot privacy en de verwerking van persoonsgegevens, zoals gedefinieerd op Europees niveau door de communautaire richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG.


We herinneren u eraan dat u op eenvoudig, schriftelijk verzoek beschikt over het recht op inzage, wijziging, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens die u betreffen, in overeenstemming met de wet inzake de bescherming van persoonsgegevens van 28 december 1988, als gewijzigd bij de wet van 6 juli 2000.

U kunt dit recht uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen naar:

CLUB MEDITERRANEE
SERVICE RH : administrateur clubmedjobs
132, rue BOSSUET
69458 Lyon Cedex 06
Frankrijk